Pour le plaisir des oreilles


Vidal Munoz Q-439-43:

Timbrado Miguel Angel Paniagua - Chant 1:

Timbrado Agustn Priego:

Timbrado Enrique Revuelta:

Timbrado Fran Villaverde Mascorto:

Timbrado Ivan Lopez:

Timbrado Juan Matilla:

Timbrado Miguel Angel Paniagua - Chant 2:

Timbrado Paco Alvarez:

Timbrado Pedro Marchena: